Projektet aktuale

Objekti A

Lokacioni: Fushë Kosovë
Numri i kateve: 8
Numri i banesave: 56

Shih Objektin

Objekti B

Lokacioni: Fushë Kosovë
Numri i kateve: 8
Numri i banesave (LLamella 1): 48
Numri i banesave (LLamella 2): 48
Numri i banesave (Total): 96

Shih Objektin

Objekti C

Lokacioni: Fushë Kosovë
Numri i kateve: 8
Numri i banesave: 69

Shih Objektin

Objekti D

Lokacioni: Fushë Kosovë
Numri i kateve: 8
Numri i banesave: 64

Shih Objektin

Objekti E

Lokacioni: Fushë Kosovë
Numri i kateve: 8
Numri i banesave: 56

Shih Objektin

Partnerët tanë

Kolegji AAB
Buildinform